Forex Valutakurser
Valutamäklare
Markets.com eToro Plus500 Ava Trade UFX Markets

Dessa valutamäklare kan vara värda att kolla upp. De flesta finns på svenska.


Valutamarknaden och metoder för analys

Forex / Valutahandel
Tips för forex trading
 • Lär dig först - Börja försiktig och se till att du lär dig hur allt funkar. Om du inte har full koll på vad du gör är risken att du förlorar dina pengar.
 • Öppna ett demokonto - Innan du använder riktiga pengar - lär dig genom att testa gratis. Öppna ett demokonto och kör lite med det innan du börjar trada på allvar.
 • Lär dig läsa marknaden - Du behöver kunna förutse hur valutamarknaden kommer agera i framtiden. För att göra det behöver du kunna analysera.
 • Hitta bra mäklare - För att kunna handla med valuta behöver du en valutamäklare / forex broker. Det finns många och de har ofta olika erbjudanden. Kolla runt.
 • Undvik för stor hävstång - En hög hävstång innebär att du kontrollera mer pengar i förhållande till din säkerhet. Ibland kan det vara bra men i andra fall kan det stå dig dyrt.
 • Satsa bara riskkapital - Handla aldrig med pengar du inte har råd att förlora. Du bör endast använda pengar som du klarar dig utan då forex har en ganska hög risk.
 • Var försiktig - Man ska aldrig ta onödigt stora risker. Visst kan vinster bli större men det kan fresta på nerverna och att förlora alla pengar snabbt är inte kul.
Några vanliga termer
 • Pip - Fjärde siffran efter kommatecknet i valutakursen, vilket är minsta möjliga prisändring. Kallas även punkt eller basenhet.
 • Lot - Valutor handlas i forexandelar kallade "lots". En lot är en köpenhet och standardbelopp är $100 000. Det finns även $10 000 och $1000.
 • Spread - Spread (spridningen) är skillnaden mellan köpkurs och säljkurs. T ex 5 pips. Valutamäklarens provision tas från spreaden.
 • Hävstång - Förhållandet mellan det valutabelopp du kan kontrollera och din säkerhet i riktiga pengar. T ex 100:1 innebär att du kan kontrollera $100 000 med endast $1000.
 • Fundamental analys - Bedöm en nations ekonomiska stabilitet genom att analysera t ex centralbankens ränteskillnader och andra faktorer.
 • Teknisk analys - Analysera och tolka tidigare prissättning av valuta för att spå framtida trender. Avgör när det är dags att köpa eller sälja.

Fler termer och begrepp

Den som vet mest lyckas bäst! Ofta är det så pass enkelt - det gäller att ha bra kunskaper för att kunna ta kvalificerade beslut. Om man har en bra grund för sitt agerande är det lättare att köpa och sälja vid rätt tillfälle. När det gäller forex finns det två huvudsakliga typer av kunskap som påverkar hur du handlar.

För det första kan du titta på alla ekonomiska faktorer som påverkar ett visst land och dess valuta. Genom att göra det kan du försöka förutspå hur valutan kommer att röra sig över lite längre tid. Kanske veckor, månader eller år. För det andra kan du titta på all data som finns bakåt i tiden. Med hjälp av denna data kan du analysera hur valutamarkanden har förändras tidigare och du kan då troligen se trender så som toppar och dalar som återkommer med jämna mellanrum. Denna information garanterar ingenting men kan ge dig en idé om var i cykeln en valuta befinner sig.

Fundamental analys

Det som kallas för fundamental analys handlar om att titta på faktorer som kan påverka en valuta positivt eller negativt och dra slutsatser om valutans framtid. Fundamental analys fungerar på samma sätt som när det gäller aktier bara att man tittat på lite andra saker. Här kollar man på ett lands ekonomiska förutsättningar och sådana saker som kan tänkas ha en inverkan på valutakursen. Det kan vara produktivitet, arbetslöshet, centralbankens ränteskillnader, politiska faktorer, handelsöverskott eller -underskott och liknande.

Genom att titta på detta kan man förhoppningsvis säga något om hur en valuta kommer att påverkas framöver. Sen får man inte glömma att det inom forex alltid finns två sidor av myntet, man kan kanske inte bara titta på ett land utan helst analysera flera olika länder. Du vill att den valuta du köper ska vara billig och den valuta du säljer ska vara dyr. Det är bra att även hålla koll på den globala ekonomin och göra mer allmänna observationer för det finns många saker om påverkar hur valutamarknaden utvecklas.

Bara för att ett land har bra ekonomiskt läge och förutsättningarna finns där för en stark valuta innebär det dock inte alltid att det blir som man tänkt sig. Man kan ha koll på alla de saker som borde påverka en valuta på ett visst sätt men det är inte säkert att marknaden faktiskt reagerar som man tänkt sig. Det finns alltid en viss nivå av osäkerhet när man använder sig av den här typen av analys. Den bygger på antaganden om hur saker och ting påverkas och det blir inte alltid som man tänkt sig.

För att få bättre djup i sin analys bör man även titta på andra faktorer som kan påverka hur valutor. Det finns en hel del olika saker som slutligen kan påverka, exempelvis något så klassiskt som utbud och efterfrågan. Om utbudet är större än efterfrågan blir värdet på valutan mindre. Man kan även försöka titta på psykologin och analysera hur traders tänker och hur de kommer att agera. Ifall många köper en valuta går priset snabbt upp och ifall ingen är intresserad påverkas priset negativt. Fundamental analys kan alltså sägas titta på i princip allt som kan påverka valutamarknaden och det är inte alltid lätt att få grepp om alla faktorer.

Fundamental analys är bäst för den som vill satsa på lite längre investeringar. Om man analyserar faktorer som påverkar en valuta och ser att den borde gå upp kan man satsa lite pengar på denna valuta och hoppas att man har läst av läget korrekt. Det funkar inte så bra för snabba affärer (t ex för daytraders som vanligen köper och säljer inom minuter eller timmar) eftersom det knappast går att utläsa något för så korta perioder.

Teknisk analys

Som ett alternativ (eller främst kanske som ett komplement) till fundamental analys kan man då använda sig av teknisk analys. Den tekniska analysen går ut på att titta på faktisk data över vad som redan har hänt. Man analyserar alltså hur valutamarknaden har förändrats historiskt sett, vilket är väldigt tillförlitligt i sig. Den data mdu har att analysera för en viss valuta bakåt i tiden (så länge den är korrekt) ger dig bra information om hur den valutans trender och cykler.

Nästan alla marknader har trender och cykler av det här slaget. Det finns återkommande beteenden som är bra att ha koll på. T ex kanske en valuta har sina toppar och dalar - perioder när den går sämre och perioder när den går bättre. Om du kan använda teknisk analys för att se var valutan befinner sig just nu kan du se om det är köpläge eller ej. Ifall valutan ligger på en topp nu är det inte bästa läget att köpa eftersom en nergång kan vara på ingående och tvärtom.

Problemet med teknisk analys är att man räknar med att valutan kommer att fortsätta följa samma mönster som den gjort tidigare. Man utgår ifrån att den kommer att fortsätta på samma sätt och tar sina beslut utifrån detta. Det är dock inte alltid så att en valuta följer en viss trend hela tiden. Ekonomiska faktorer kan gå in och påverka marknaden så mycket att trender bryts. Det är alltså aldrig helt säkert att teknisk analys funkar. Av det skälet är det bäst att försöka kombinera den med fundamental analys.

Teknisk analys är framför allt ett verktyg för dem som köper och säljer under kortare perioder. Om man är daytrader och gör snabba affärer och lever på små förändringar i valutapriser kan man inte göra någon större analys av hur valutakursen kommer att förändras utan då får man förlita sig på att trenderna håller i sig.