Forex Valutakurser
Valutamäklare
Markets.com eToro Plus500 Ava Trade UFX Markets

Dessa valutamäklare kan vara värda att kolla upp. De flesta finns på svenska.


Ordlista för Forex - Begrepp och termer

Forex / Valutahandel Ordlista
Tips för forex trading
 • Lär dig först - Börja försiktig och se till att du lär dig hur allt funkar. Om du inte har full koll på vad du gör är risken att du förlorar dina pengar.
 • Öppna ett demokonto - Innan du använder riktiga pengar - lär dig genom att testa gratis. Öppna ett demokonto och kör lite med det innan du börjar trada på allvar.
 • Lär dig läsa marknaden - Du behöver kunna förutse hur valutamarknaden kommer agera i framtiden. För att göra det behöver du kunna analysera.
 • Hitta bra mäklare - För att kunna handla med valuta behöver du en valutamäklare / forex broker. Det finns många och de har ofta olika erbjudanden. Kolla runt.
 • Undvik för stor hävstång - En hög hävstång innebär att du kontrollera mer pengar i förhållande till din säkerhet. Ibland kan det vara bra men i andra fall kan det stå dig dyrt.
 • Satsa bara riskkapital - Handla aldrig med pengar du inte har råd att förlora. Du bör endast använda pengar som du klarar dig utan då forex har en ganska hög risk.
 • Var försiktig - Man ska aldrig ta onödigt stora risker. Visst kan vinster bli större men det kan fresta på nerverna och att förlora alla pengar snabbt är inte kul.
Några vanliga termer
 • Pip - Fjärde siffran efter kommatecknet i valutakursen, vilket är minsta möjliga prisändring. Kallas även punkt eller basenhet.
 • Lot - Valutor handlas i forexandelar kallade "lots". En lot är en köpenhet och standardbelopp är $100 000. Det finns även $10 000 och $1000.
 • Spread - Spread (spridningen) är skillnaden mellan köpkurs och säljkurs. T ex 5 pips. Valutamäklarens provision tas från spreaden.
 • Hävstång - Förhållandet mellan det valutabelopp du kan kontrollera och din säkerhet i riktiga pengar. T ex 100:1 innebär att du kan kontrollera $100 000 med endast $1000.
 • Fundamental analys - Bedöm en nations ekonomiska stabilitet genom att analysera t ex centralbankens ränteskillnader och andra faktorer.
 • Teknisk analys - Analysera och tolka tidigare prissättning av valuta för att spå framtida trender. Avgör när det är dags att köpa eller sälja.

Fler termer och begrepp

Det finns många olika begrepp inom forex som är bra att ha koll på. Ska man hänga med i jargongen krävs det att man uppdaterar sig lite och lär sig vad olika termer betyder och vad som gäller.

Vi har här samlat en liten ordlista med några av de vanligare begreppen. Den är på inget sätt heltäckande men den förklarar några vanliga ord som du troligen kommer stöta på när du ska lära dig valutahandel och när du försöker komma igång.

 • Backtesting - Att använda befintlig marknadsdata för att testa ditt forex system. En typ av teknisk analys för att utvärdera systemet.
 • Forex - Foreign Exchange, kallas även ibland bara FX. På svenska är det helt enkelt valutahandel. Att handla valuta i investeringssyfte. Dock kan man säga att du som växlar pengar för semestern också sysslar med forex.
 • Forexandel - Kallas även "lot" och detta är de andelar som man handlar valuta i. Man handlar alltså inte precis en dollar i taget.
 • Fundamental analys - Analys av ekonomiska och politiska faktorer som påverkar valutamarknaden och som används för att kunna se hur marknaden kan tänkas förändras över tid.
 • GTC (Good 'til Cancelled Order) - Öppen order. En order att köpa till ett förutbestämt pris som är giltig tills dess att den går igenom eller att köparen återkallar den.
 • Hävstång - Hur mycket kapital du kan kontrollera i förhållande till din egen insats. Hävstång skrivs ut t ex 100:1 vilket då skulle innebära att du kan kontrollera $100 000 med bara $1000 dollar. En hög hävstång kan hjälpa dig att göra stora vinster med mindre kapital men är riskabelt då du även kan förlora alla dina pengar mycket snabbt. Rekommenderat är en låg hävstång.
 • LIBOR - London Inter-Bank Offered Rate - Räntan som banker använder när de lånar av varandra.
 • Limiterad order - En order med ett begränsat max- eller minpris som en handlare godkänner. Se även Stop Loss Order.
 • Lot - Kontraktsenhet för forex, enheter man säljer valuta i. Standardbelopp för en lot är $100 000 men det finns även $10 000 som kallas minienhet och $1000 som är en mikroenhet.

 • OCO (One Cancels the Other) - När man har två orders och genomförandet av den ena automatiskt avbryter den andra ordern.
 • Pips  (punkter) - Den fjärde decimalen i en valutakurs, vilken är den minsta enheten en valuta kan gå upp eller ner. Man räknar ofta förändringar i pips.
 • Resistance (motstånd) - Begrepp från teknisk analys som syftar på en prisnivå där analysen beräknar att folk kommer börja sälja valutan. Använd för att veta när du ska sälja.
 • Spotpris - Aktuellt marknadspris.
 • Spread (spridning)- Kan även kallas för marginal. Skillnaden mellan köp- och säljkurs, ett mått på marknadens likviditet.
 • Stop Loss Order - En order som automatiskt likviderar en öppen position vid ett bestämt pris. Detta används för att begränsa sina förluster när marknaden rör sig åt fel håll.
 • Teknisk analys - Analys av befintlig data gällande t ex priser, genomsnitt, öppen ränta etc för at se hur marknaden har förändrats historiskt sett. Förutspå trender och cykler.
 • Uptick - Ett nytt prisanbud som är högre än det gamla anbudet.
 • Volatilitet - Statistiskt mått på marknadens prisrörelser över tid.
 • Valutamäklare - Mellanhand mellan köpare och säljare. Tar ut en avgift / kurtage för att genomföra försäljning.